ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ดร.ณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ ให้สัมภาษณ์กับรายการทีวีเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน “เทศกาลโคนม”ประจำปี 2559 และเชิญร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 27 มกราคม 2559 เเละ เชิญชวนประชาชนทั่วไปเที่ยวงานเทศกาลโคนมเเห่งชาติ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมเเห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และในโอกาสนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและท่านผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ไทย-เดนมาร์ค สวัสดีปีใหม่ผู้บริหารระดับสูงของช่อง 3 และคุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา พิธีกรชื่อดังจากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ด้วย ณ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ